Hvorfor Clinica

Bly er skadeligt for samfundet.

Bly er et af de bedst undersøgte giftstoffer, fortæller professor i miljømedicin Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet, som er en af verdens førende blyeksperter og samtidig sagkyndige for Sundhedsstyrelsen og for EU's fødevareagentur.

 

»Bly vil kunne lække til drikkevandet. Særlig bekymrende er det, at bly skader hjernens udvikling og derfor udgør en særlig risiko for gravide og små børn (inden skolealderen, red.)«, siger han.

 

»Derved sker blandt andet tab af IQ (intelligenskvotient, red.), og børnene klarer sig dårligere i skolen. Det (læk af bly fra vandhaner, red.) er en alvorlig skade, både for den enkelte og for samfundet. Dertil kommer, at bly kan medvirke til øget hjertekar-sygdom hos voksne«, siger han.

 

Seniorprojektleder hos rådgivningsfirmaet Cowi, Erik Hansen

Som også er blyspecialist med mange år i den danske miljøstyrelse bag sig, siger, at det er sandsynligt, at billedet er det samme i Danmark. »Vi har et internationalt marked, så hvis svenskerne har et problem, er det også sandsynligt, at der kan være problemer i Danmark«, siger han.

 

Ud af 60 undersøgte vandhaner på det svenske marked afgiver 24 så meget bly til drikkevandet, at det er sundhedsskadeligt. Altså over hver tredje.

 

Det viser en undersøgelse, som Boverket, den svenske stats bygge- og boligstyrelse, er ved at foretage, fortæller den svenske tv-station SVT.

 

Blandt de værste af de testede vandhaner afgav syv 15 gange det tilladte, mens de to værste afgav henholdsvis 30 og 35 gange for meget.

 

Nikkel.

Ifølge Astma-Allergi Danmark er op mod 17 % af alle kvinder og 3 % af alle mænd sensibiliseret over for nikkel. De skriver også at du skal være opmærksom på, at mange nikkelholdige produkter er overfladebehandlede, så de ikke afgiver nikkel som helt nye, men når den tynde belægning er slidt af, kan nikkel smitte af. Så vær opmærksom på, at metaloverfladen som følge af slid kan udskille nikkel.

 

Ifølge flere undersøgelser kan tungmetal belastning af kroppen, udarte sig til andre allergier på sigt. Da ens immunforsvar konstant er under pres, og bliver let påvirket af andre ting.

 

Blødt eller hårdt vand.

De fleste er opmærksomme på at vaskepulveret skal doseres forskelligt, afhængigt af om vandet er blødt eller hårdt (I Danmark har vi primært hårdt vand, som bedst ses ved de hvide kalkaflejringer i vasken eller i badet!).

 

På samme måde skal man tænke sig om inden man køber en vandhane, det er nemlig således at desto hårdere(forkalket) vandet er, desto mere bly og nikkel afgives til drikkevandet.

 

Når du køber vandhane.

Som verden er i dag, er det nemt at blive fristet af at handle billige vandhaner fra lande uden for EU. Men da der på nuværende tidspunkt ikke engang er styr på kvaliteten i EU, er det med stor risiko for at man får opsat en vandkilde, som på ingen måder fremmer dit helbred og velvære. Så tænk over hvad du vælger, og have krav til hvad du vil opsætte i dit hjem. 

 

Vi er en af de få i verden som laver vandhaner af kirurgisk stål uden bly og nikkel.